Closed

Projektledare

Posted 12 months ago by Rainer Lohager
Göteborg
Application deadline closed.

Job Description

Vår kund söker just nu efter en Projektledare.

Intraservice är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster vi levererar till kundens verksamheter. Vi är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom Digital Infrastruktur. Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och portfölj. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.

I uppdraget ingår att:
Agera Projektledare inom verksamhetsområde IT
Planera, leda, styra, samordna, följa upp och rapportera arbetet inom ramen för projekt
Samverka med intressenter
Löpande avstämning med projektägare och styrgrupp
Ta fram direktiv och projektplaner
Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura.

Leveranser:
• att t.o.m. 2024-06-30 arbeta som Projektledare IT i ett eller flera uppdrag. Uppdragen kan komma att förändras över tid beroende på andra prioriteringar eller ändrade förutsättningar.
• semesterledighet omfattande minst 4 veckor ska tas ut under perioden juli – augusti

Exempel på projekt och leveranser:
·              Säker fillagring
·              Införande av digitala nationella prov
·              Verksamhetsförändringar

SKA KRAV:
Nedan ställda kriterier är de som krävs för att uppnå nivå 4 för aktuell roll
Kunskap: Hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor