Closed

Projektledare kollektivtrafik

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Jönköping
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som projektledare/specialist inom området är du ytterst ansvarig.
Du ser till att interna och kunds medarbetare får förståelse för när och vad som skall göras.
Det förväntas att du kan leda och driva flera samtidiga aktiviteter.

Som projektledare/specialist ansvarar du bland annat för att
Leda och driva arbetet i förvaltningen enligt tidplan.
Bistå i förvaltningsorganisationens gemensamma tester och felsökning. Detta gäller både mjukvara och hårdvaruimplementation.
Samarbete med produktägare/förvaltningsledare avseende krav och prioritering avseende lösning.
Samarbete med övriga delprojekt/trafikhuvudmän inom programmet Lynx kring gemensamma frågeställningar och programmet som helhet.
Samarbete med och kravställning mot leverantör(er) som utvecklar biljettsystemslösningen.
Agera ledande vid implementation av biljettsystem och annan IT-utrustning i fordonsnära miljö.
Hantering av risker och åtgärder vid implementation i daglig drift.
Definiera vilka resurser med vilken tidsåtgång som krävs för genomförande.
Supportera Regionens testledare i implementationer av ny hårdvara samt redan befintlig utrustning.
Löpande informera styrgrupp/förvaltningsledare och övriga intressenter om aktiviteterna avseende leveranser, tid och budget.
Uppdraget ska genomföras av en konsult och uppdragets omfattning är 50-75 % av en heltidstjänst.

Top Skills
Har arbetslett tekniskt inriktade projekt- och integrationstester av både mjukvara och hårdvara.
Har dokumenterad och mycket god erfarenhet av tekniska lösningar för kollektivtrafik och dess biljettsystem.
Har mycket god erfarenhet av biljett och betalsystem.
Har stor erfarenhet av att delta i och leda grupper i olika former fram till gemensamma ställningstaganden och beslut.
Har dokumenterat mycket god erfarenhet om den nationella biljett- och betalstandarden (BoB) och tillämpningen av denna.
Har mycket goda kunskaper i Linux / OpenSource.
Har dokumenterad erfarenhet av att kunna ta fram och motivera valda förslag tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt för projektet inom kollektivtrafik.
Har dokumenterad erfarenhet av kravställning, beställningsprocess och andra delar i upphandlingar inom biljettsystem för kollektivtrafik.
Har dokumenterad erfarenhet av att ha utfört relevanta uppdrag åt trafikhuvudmän.
Har arbetat och verkat i offentlig förvaltning och eller Region.