Closed

Tjänstägare för Ansvarsområde Datacenter

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Malmö Stad söker vi en Tjänstägare för Ansvarsområde Datacenter.

Uppdragsbeskrivning
Ansvara för att interna styrdokument, processer och riktlinjer efterlevs inom tjänsten.
Ansvara för att organisera tjänstens operativa arbete för utveckling och förvaltning av tjänsten (möten, planering och uppföljning med resurserna i tjänsten).
Beställar- och leveransansvar för datacentertjänsterna.
Planering, förvaltning och uppföljning utav framtagna tjänster.
Strategisk utveckling av tjänsteinnehåll och koncept m.m. inom området.
Delaktig i change- och incidentprocess vid behov.
Kravställare i upphandling- och avtalshantering.
Leveransuppföljning gentemot berörda leverantörer.

Till ditt stöd finns både organisatoriska och processorienterade ramar.
Inom avdelningen där rollen är placerad, finns ett antal andra Tjänsteägare som arbetar på liknande eller samma sätt, kombinerat med controllers, administratörer, tekniska tjänsteägare, arkitekter och andra roller och funktioner. På plats finns också en styrmodell som utgår från kostnad och funktionalitet, där tjänstemodellen är central

Top Skills
Du har minst 10 års erfarenhet av en ledande roll inom IT.
Du har förmåga att leda andra, även på en koncern-övergripande nivå.
Erfarenhet att arbeta i kommunal verksamhet.