Closed

Senior projektledare

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Lund
Apply Now

Job Description

Region Skåne förstärker sin invånarkommunikation genom att centralt samla förmågan att skicka kallelser och förbättra den kallelsenära kommunikationen.
Projektet utvecklar bland annat ett ekosystem av microtjänster för att skicka samlad och tillgänglig kommunikation till invånaren. Ett första fokus är flödet för kallelser.

Projektet består dels av att ta fram tekniska förutsättningar för att Region Skåne ska kunna skicka digitala kallelser och övrig kallelserelaterad kommunikation. Dels av att arbeta tillsammans med Region Skånes verksamheter för att identifiera och eliminera hinder i arbetsflöden för att sammantaget kunna leverera större nytta till invånarna, minska onödig administration och antalet uteblivna besök. Projektet avser att över tid dela lösning och arbetssätt med andra regioner.

Vi söker nu en erfaren projektledare med förmåga att leda ett projekt med specialister, uppdragsledare samt ett antal utvecklare. Alla med stor kunskap inom sina respektive områden.

Beskrivning av önskad roll
Som projektledare kommer du att ha det övergripande ansvaret för hela projektet, du är arbetsledare för ca 16 personer i ett agilt/hybrid team. En stor del av ditt uppdrag är att i ett högt tempo kommunicera med flera berörda delar av Region Skåne samt stödja, vårda och utveckla det egna teamet för att nyttor ska levereras. Du kommer på daglig basis samordna och planera för såväl befintliga som nya behov.

Det offentliga bjuder på stor komplexitet och du bör därför ha erfarenhet och kunskap inom offentlig förvaltning. Det är viktigt att du har relevant teknisk förståelse samt goda ledaregenskaper. Ditt engagemang för kontinuerligt lärande och utforskande av nya teknologier, tillsammans med din erfarenhet av att arbeta i en agil utvecklingsmiljö, kommer att vara en avgörande framgång.

Du förväntas vara proaktiv, tålmodig, självständig och kunna ta initiativ för att lösa problem och förbättra processer. Nyckeln för att lyckas i denna roll är förmågan att förstå och kommunicera behov på flera plan samt att snabbt kunna identifiera och hantera eventuella utmaningar som kan uppstå under projektets livscykel. Dessutom förväntas du bidra till att skapa en säker, effektiv och användarvänlig upplevelse för slutanvändarna.

Beskrivning av önskad kompetens
Region Skåne söker en projektledare som har erfarenhet av offentlig förvaltning samt förmågan att leda och inspirera större hybrida team. Projektledaren har god förmåga att organisera och leda processer, kommunicera samt skapa rutiner.

Top Skills
Erfarenhet av att leda hybridteam och att utveckla agila metoder och arbetssätt i en offentlig miljö 
Är kommunikativ och pedagogisk 
Är driven och inte ger dig förrän du har löst din uppgift 
Att du motiverar och coachar dina medarbetare 
Du har goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund 
Du är strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samt förmåga att navigera i en komplex organisation 
Erfarenhet som inneburit påverkan på verksamhet i form av organisationsförändring, förändring i verksamhetsprocesser och förändring i enskilda roller 

Meriterande
Tidigare erfarenhet av Region Skåne 
Erfarenhet/utbildning inom förändringsledning