Closed

Projektledare till en Utredning av Tjänstekatalog

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund söker vi en Projektledare till en utredning av tjänstekatalog 24/7-SLA.

Uppdragsbeskrivning
Genomföra en behovsanalys och kravinsamling från stadens förvaltningar inom följande område.

Tjänstekatalog, vilken information efterfrågas av förvaltningarna för ITD tjänster och hur ska denna tillgängliggöras?
SLA:er, vilka servicenivåer efterfrågas av förvaltningarna för drift och support och vilka möjligheter har ITD att möta dessa
24/7 drift support, hur ser efterfrågan ut för drift och support utanför ordinarie arbetstider, vilka alternativ finns för att möta dessa.
Övergripande behov av en stads gemensam systemförvaltningsmodell

Uppdraget innebär att ta fram frågematerial och identifiera intervjupersoner samt referensgrupp på förvaltningarna och på ITD. Genomföra intervjuer och datainsamling. Materialet ska sammanställa i rapportform som en behovs och kravanalys samt i vissa delar förslag till övergripande alternativa lösningar.