Closed

Projektledare för implementation av accesslösning

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Malmö / remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

IT och Digitalisering hoss beställaren har fått i uppdrag att ta fram en mobil accesslösning för vikarier och timanställda inom förvaltning. Vi söker nu en projektledare som kan driva projektet vilket innefattar lösningsförslag, POC, införande och förvaltningsetablering.
Konsulten skall avropa en lösning och leda implementation av lösningen.

Top Skills
Skall ha relevant erfarenhet inom projektledning, vilket innefattar;
Budgetera, tillsätta resurser, dokumentera och kravställa.
Ha erfarenhet av att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav.
Ha erfarenhet av resurs- och tidsplanering, kostnads- och leveransuppföljning, samt rapportering till beställare och övriga projektintressenter.
Skall ha erfarenhet att processutveckling, ITIL.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att driva uppdrag/projekt inom större kommun.