Closed

Nulägesanalys av stadens IT- säkehetslandskap,

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Nulägesanalys av stadens IT- säkehetslandskap, utifrån ett arkitektoriskt perspektiv.
Samarbete med övriga arkitekter, IT-säkerhetskollegor samt stadens förvaltningar, för att ta fram målarkitektur och färdplan för domänen IT-säkerhet.

Top Skills
Minst 8-10 års erfarenhet inom IT-arkitektur samt IT-säkerhet.
Flerårig erfarenhet av att utforma och implementera processer och systemstöd kopplade till IT-säkerhet i större organisationer (>500 anställda)
Gedigen erfarenhet av arbet med IT-säkerhet utifrån ISO-27000 för informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd.
God kännedom inom ett eller flera av följande områden: IAM, PKI, nätverksinfrastruktur, serverinfrastruktur, katalogtjänster, plattformar för virtualisering, loggning, applikationssäkerhet, klientsäkerhet och molntjänster.

Meriterande
Certifiering inom IT-arkitektur t.ex. IASA eller DFK.
Certifiering inom IT-säkerhet t.ex. ISC2 – CISSP/ISSAP, Ethical hacker eller ISACA-CISM/CISA.

Förväntad erfarenhet
Kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll,
Uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12
Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
Självständighet – mycket stor