Closed

IT-arkitekt inriktning integration och API

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Malmö / remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund söker en konsult för omvärldsanalys som kan delta i visningar/demo av plattformar.
Konsulten ska vara delaktig i det fortsatta arbetet med att fånga stadens behov för en kommande integrationsplattform.
Detta innebär även djupare analys av API management som staden också har ett behov av.

Tillsammans med Utvecklingsenhetens integrationsteam ska konsulten ta fram ett förslag på plattform/ar som är lämpade för staden samt kartlägga vilka nya roller och kompetenser som behövs inom området.

Konsulten ska kunna bidra med kompetens att vägleda inom IaaS som tjänst eller drift/förvaltning i egen regi.
Konsulten ska även vara behjälplig med design och ett eventuellt POC införande.

Top Skills
Mångårig erfarenhet inom integration och API
Erfarenhet av entreprise miljöer
Erfarenhet av arkitektur och utveckling inom integrationsområdet
Erfarenhet/kunskap inom open source produkter
Erfarenhet av Malmö stads IT miljö

Uppdraget kan utföras på distans