Closed

Teknisk ledare transformation egen utvecklade applikationer till Tillväxtverket

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden anlitar konsulten i rollen som teknisk projektledare för arbete med transformation projekt för att säkerställa fortsatt arbete med våra egenutvecklade applikationer . Som teknisk projektledare kommer du att ha ett nära samarbete med såväl vår interna IT, kärnverksamheten, viktiga intressenter, externa organisationer samt IT driftleverantören. Internt kommer du arbeta inom infrastruktur teamet och nära vår IT driftleverantören.

Uppdraget
Hålla ihop, planera och leda/driva projekt och aktiviteter mot uppsatt mål
Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet och interna IT
Kommunicera med samtliga berörda i projektet samt återrapportering till teamleader och IT-ledningen
Säkerställa leveransen i projektet/aktiviteter
Säkerställa att alla intressenter blir informerade av pågående och kommande aktiviteter
Följa upp och löpande rapportera status i projektet/aktiviteter
Aktivt arbeta med risker och ge rekommendationer om vägval
Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Börkrav
Bör ha god övergripande teknisk kompetens inom IT och drift 
Bör ha erfarenhet av att driva transformation projekt inom IT 
Bör ha utbildning och erfarenhet av arbete med förändringsledning 
Bör ha erfarenhet av agilt arbete 
Bör ha erfarenhet av arbete med databas- och kubernetes miljöer

Top Skills
Skall ha flerårig erfarenhet av projektledning
Skall ha god erfarenhet av att leda tekniska projekt med flera olika parter
Skall ha god erfarenhet av att ta fram konsekvensanalyser och lösningsförslag
Skall ha erfarenhet av att dokumentera tekniska lösningar 
Skall ha goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska