Closed

Kravanalytiker

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Remote 90%
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden har behov av en konsult som ska agera som kravanalytiker i ett av kundens agila leveransteam. Leveransteamet arbetar inom två leveransområden och konsultens primära hemvist ”Anmälan om varors ankomst och deklaration för tillfälligt lager” inom programmet för elektronisk tull. I rollen kravanalytiker arbetar konsulten löpande med att identifiera och analysera verksamhetens behov för att kunna skapa ett modernt IT-stöd. Som kravanalytiker medverkar konsulten vid verksamhetsanalys, bryter ner och dokumenterar verksamhetens behov i scenarios, user stories samt SBE (Specification by Example).

Kravanalytiker medverkar också i testarbete inom leveransområdet.
Uppdraget innebär kontinuerlig kontakt med verksamhetsrepresentanter för att fånga och dokumentera deras behov.
Ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att analysera behov och krav samt dokumentera dessa krävs för uppdraget.
Konsulten kommer att arbeta tillsammans med erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter med att leda och driva projektets kravfångstarbete. Uppdraget bedrivs enligt agil metodik för systemutveckling.

Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas inom ramen för uppdraget och uppdraget kan inte påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.