Closed

IT-tekniker lagring

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Örebro/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Drift och förvaltning av SCB’s nuvarande lagrings- och backup-miljö som består av Netapp.
I uppdraget ingår att hantera driftfrågor, ärendehantering, dagliga rutiner och arbeta med förvaltning av miljön.

Vår kund söker en konsult på nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför Konsulttjänst med mycket
hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuell roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.

Top Skills
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete med Netapp.
Konsulten ska obehindrat kunna tala och skriva svenska.
Konsulten ska ha hög kunskap inom Datalagring och Dataskydd:

Block-, fil- och objektlagring
Snapshot teknologi
Retention, RPO/RTO

Meriterande
Datalagring – NetApp, Netapp OnTap, VMware vSAN/vCenter
Dataskydd – NetApp, Netapp SnapCenter
Skriptning – PowerShell
Datahallar – UPS, reservkraft, kyla mm

Övrigt
Leveransavtalet gäller till dess uppdraget är slutfört och SCB har godkänt leveransen.
Uppsägningstid för Leveransavtalet är en (1) månad (minst 20 arbetsdagar) för SCB och två (2) månader (minst 40 arbetsdagar) för leverantören.
SCB ersätter inte kostnader för resor och eventuell logi till och från inställelseorten i Sverige. Beordrade resor kan ersättas.