Closed

IT- Integration Teamleader

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Västernorrland 75% remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär dels att leda, koordinera och kontinuerligt vidareutveckla arbetet inom Region Västernorrlands Integration Competence Center (ICC).
Uppdraget innebär också att utföra design av den övergripande strukturen för hur systemintegrationer realiseras inom Region Västernorrland, och kontinuerligt vidareutveckla designen efter vårdverksamhetens integrationsbehov, tillgängliga tekniker och ekonomiskt utrymme. Samt att understödja övriga roller i teamet och vara dessa behjälpliga.

Uppdraget innebär även att självständigt bedriva kravfångst, integrationsdesign, utveckling, utvecklingstester, produktionsläggning och dokumentation av systemintegrationer som baserar sig på behov i vårdverksamhet. Integrationsprojekten kan vara av större och mindre art och bedrivas parallellt. Vid större projekt fördelas uppgifter till flera personer och det ingår i uppdraget att koordinera RVN ICC’s arbete inom ramen för systemintegrationsprojektet. Vid mindre projekt ska personen kunna utföra samtliga uppgifter själv.

Observera att detta är ett sedan tidigare pågående projekt som konkurrensutsätts då avtalet går ut.

Top skills
Skall ha minst 5 års erfarenhet av objektorienterad utveckling i .Net
Skall ha minst 7 års erfarenhet av utvecklingsarbete i team
Skall ha minst 7 års erfarenhet av att leda distribuerat integrations-utvecklingsarbete i grupp (ICC) med agilt arbetssätt
Skall ha minst 12 års erfarenhet av systemintegrationsutveckling
Skall ha minst 7 års erfarenhet kravfångst och dokumentation av systemintegrationslösningar
Skall ha minst 5 års erfarenhet av utveckling i Microsoft BizTalk
Skall ha erfarenhet av design av systemintegrationslösningar som följer en förutbestämd arkitektur
Skall ha förmåga att kontinuerlig bedriva vidareutveckling av arbetssätt i en gruppering av Integrationsarkitekt, Integration Dev Lead och Integrationsutvecklare
Skall ha erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Skall tala och skriva flytande svenska
Skall det senaste året ha jobbat med .Net utveckling och systemintegration i Microsoft BizTalk Server

Meriterande
Bör ha förståelse för nyttan med en förutbestämd integrationsarkitektur och värdet av att följa den
Bör ha förmåga att identifiera generella integrationsbehov, särskilja dem från specifika integrationsbehov och förstå skillnaden däremellan
Bör ha 4 års erfarenhet av utveckling och design av integrationslösningar mot Ineras tjänsteutbud
Bör ha erfarenhet av arbete i Microsoft Azure DevOps
Bör ha utvecklad förmåga att koordinera och bedriva flera projekt parallellt
Bör ha erfarenhet av att ha jobbat i ett distribuerat team
Bör kunna anta samtliga andra roller i teamet
Bör vara lyhörd för en gruppens dynamik och individuella medlemmars behov, och förmåga att anpassa arbetssätt därefter
Bör ha mycket utvecklad förståelse för utmaningarna inom systemintegrations-utveckling i syfte att agera stöd för övriga roller i teamet
Bör ha erfarenhet av att utveckla systemintegrationer mot journalsystemet Cosmic
Bör ha erfarenhet av att designa integrationslösningar med medicinska kontrakt (exempelvis HL7/FHIR)
Bör ha kunskap om klient- och servercertifikat för säkra överföringar