Closed

Riskanalytiker

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Job Description

Att utföra riskberäkningar och analysera resultat
Upprättande av riskrapporter med god kvalité enligt praxis
Upprättande av myndighetsrapporter (ex. LCR, NSFR, ALMM)
Utveckla mätning och rapportering av risk, riskaptiter, risklimiter och riskindikatorer
Förvaltning och utveckling av verktyg för riskanalys och beräkning

Top Skills
Minst fyra års erfarenhet av riskanalys, riskkontroll eller riskapportering.
Minst två års erfarenhet av programmering, gärna i SAS och/eller SQL eller liknande programvara.