Closed

Projektledare IKT Stockholm Trafikverket

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Trafikverket ansvarar för trafikledning av det statliga väg- och järnvägsnätet.
Trafikverkets uppgift är att Styra, Övervaka, Trafikinformera, Eldriftleda och Anläggningsövervaka.

Det pågår en rad förändringsinitiativ inom Trafikverket med direkt eller indirekt påverkan på trafikledningsleveransen. För att kunna genomföra dessa förändringar behöver Trafikcentralerna byggnadstekniskt anpassas genom ombyggnation och i visa fall nybyggnation.

Uppdraget som Projektledare IKT innebär att
För programmets räkning specificera och leda definierade uppdrag och projekt
Samla in krav, granska och sammanställa kravbild för projektet
Gap-analysera, utvärdera, riskvärdera och förankra genomförande förslag
Samordna kravbild med programmets övriga projektledare, och verifiera att kraven efterföljs under projekterings och entreprenadgenomförande
Säkerställa att definierade krav verkställs
Hantera ändringar, förbereda och genomföra etableringen av de nya lokalerna.

Samverka och kommunikativt informera kravägare och mottagare projektets status och framdrift
Samordna och säkerställa att skyddsplaner efterlevs inom upphandlat byggprojekt.
Avropa sidoentreprenörer för hyresgästanpassningar
Ansvara för och följa upp Budget tillsammans med IKT Sponsor och Huvuddelprojektledare IKT
Planera/Äska resurser/projektdeltagare från VO IKTs linjeorganisation
Planera/samverka med Anläggningsspecialist IKT, Förbindelseplanerare IKT, Systemtekniker IKT, Sitemanager IKT mfl. Gällande bland annat Teknikrum och dess utformning samt innehåll

Stationeringsort: Stockholm, upp till 40% distansarbete möjligt. Räkna med att som minst resa i tjänsten 1–2 gånger var 6:e vecka.
Start-slut + option: 2023-12-01 – 2025-12-01 + option: 6+6 månader.
Omfattning: 100%

Top skills
Kompetensnivå 2 (1–3 år).
Erbjuden konsult ska ha minst 2 års (24 månader) erfarenhet av att leda förändringsprojekt. kopplat till operativ och leveranspågående verksamhet, såsom tex industriell informations- och styrsystem (kravet ska också styrkas med minst ett (1) godkänt referensuppdrag).
Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat i uppdrag med säkerhetsskyddad verksamhet.
Konsultens språk är svenska.
Konsulten ska ha egen MSDN-licens för Visual Studio med Team Foundation Server.
Referensuppdrag. Det tidigare genomförda referensuppdraget ska avse ett relevant uppdrag som pågår eller är slutfört. Datum för slutförandet ska vara inom de senaste 2 åren.