Closed

Projektledare för Teknisk Industrialisering och Produktion

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund söker en Projektledare för Teknisk Industralisering och Produktion.
Du kommer att driva ett projekt för att sätta en ny utomhusserver i produktion.
Design, stor del av validering och tillverkning görs av kundens redan identifierade partner på deras kravspecifikation.

Det handlar om att driva på, och följa upp uppgifter, för att hålla tidplan både hos kundens partner (design, prototyper, validering, certifiering, inköp) och internt hos kundens team.

Team involverade sida är i huvudsak
mekanik, elektronik (mest ur ett valideringsperspektiv)
QA för kundens interna validering
Strategisk Sourcing och produktion
Infrastrukturteam och DevOps (en del SW utveckling för att kunna provisionera, övervaka och drifta)
Produktledning som är mottagare och huvudkravställare
Operations och installation för att säkerställa att produkten fungerar som en delkomponent i kundens system och att installationsaspekter tas i beaktande
Styrgrupp

Top Skills
Erfarenhet av industrialiseringsprojekt för inbyggda system (kombination av HW och SW) som läggs ut på extern partner
Erfarenhet av att ta en produkt från krav till produktion, inklusive uppföljning av certifieringar. (Ansvar för certifiering kommer ligga på kundens partner)
Hög grad av struktur och ordning och reda. Kommunikation med extern partner och behov av större investeringar inför produktionsvolymer kräver tydlighet i kommunikation, uppföljning och planer.
Förmåga att driva och följa upp ett projekt utifrån integrationstester och valideringsmilstenar. Dessa kommer ligga till grund för när vi kan ge klartecken för investeringsbeslut både internt och hos kundens partner
Förmåga att bygga relationer och sätta struktur och arbetssätt med extern partner

Meriterande
Kunskap inom datakommunikation och infrastruktur, speciellt nätverk och servrar
Kunskap inom mekanik och elektronikutveckling