Closed

Programledare IT

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund söker en Programledare IT Nivå 4 för att stärka sitt team i Stockholm.
Kundens IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta dagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. Sveriges energiomställning ställer också krav på kunden för ökad digitalisering och möjliggörandet av automatisering av processer för infrastrukturella tjänster och utveckling. För att leverera detta skapades därför ett program, Digitalisering på Nät, för att möjliggöra gemensamma tekniska leveranser och struktur för förändringar av arbetssätt och kultur. Programmet Digitalisering på Nät, söker nu en senior programledare som ska leda programmet och kontinuerligt arbeta med digitaliseringsfrågor kopplade till transmissions- och distributionsnätet i Sverige.

Som programledare kommer konsulten ansvara för styrning och planering, uppbyggnad av struktur, ansvara för programmets/projektens leverans inom tid, samt kostnad och resultat gentemot beställare och styrgrupp. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektresurser för att kunna bidra till den totala leveransen inom programmet.

Som programledare förväntas konsulten också hantera och facilitera externa intressenter som har beroenden till programmet. Programledaren förväntas även bistå med att särskilja samt leda vad som ska drivas på programnivå samt projektnivå och bör ha tidigare arbetslivserfarenhet från liknande åtaganden samt den förändringsledning som det ofta innefattar. Vidare kommer konsulten som programledare att arbeta tätt med programmets projektledare och tvärfunktionella. Då programmet jobbar i team är det viktigt att konsulten trivs med det, och att konsulten har en vilja att dela med sig av sin kunskap och sina idéer.

Ett helhetsansvar för programmets och de ingående projektens tidplan, budget, resursallokering och resultat
Arbeta med digitaliseringsfrågor kopplade till Sveriges transmission- och distributionsnät
Leda programledningen och de ingående projektteamen för att utveckla och implementera nödvändiga arbetsprocesser och rutiner
Leda arbetet med införandestöd kopplat till de förändringar som de ingående projekten levererar
Koordinera verksamhetskrav med verksamhet, IT och andra stödfunktioner
Planera, följa upp och rapportera programmets progress till styrgrupp
Hantera risker i programmet enligt gällande rutiner
Planering, uppföljning och kommunikation av aktiviteter inom programmet
Det kan även bli aktuellt i uppdraget att ingå/stötta andra projekt med ovanstående uppgifter vid behov

Top Skills
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap
Minst 10 års arbetslivserfarenhet som projekt- eller programledare för större komplexa verksamhetsprojekt/program och IT-projekt/program under de senaste 20 åren
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från tekniskt komplexa IT- och verksamhetsprojekt, med samverkan mellan verksamhet, drift, förvaltning, program/projekt, samt leverantör (behöver verifieras med minst 1 referensuppdrag)
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som IT programledare under de senaste 10 åren
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av PPS, PROPS, XLPM eller liknande som nyttjad projektstyrningsmodell
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med digitaliseringsfrågor relaterade till den svenska energibranschen (behöver verifieras med minst 1 referensuppdrag)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av arbete i en organisation som nyttjar förvaltningsmodellen PM3

Meriterande
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att leda tekniska projekt/program inom offentlig sektor, myndighet och/eller statligt affärsverk (verifieras med minst 2 referensuppdrag)
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av förändringsledning i IT projekt/program och/eller linjeverksamhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av säkerhetsklassade system (verifieras med minst 2 referensuppdrag)
Erhållen projektledarcertifiering t.ex. IPMA eller PMI med bifogat intyg alternativt att det framgår i CV
Erhållen certifiering i förändringsledning, exempelvis i ADKAR, ACMP/CCMP, PROSCI m.fl.
Aktuell arbetslivserfarenhet (minst 1 år) av arbete i ett eller flera standardiserade projektverktyg, till exempel Antura Projects, Confluene, Asana, m.fl.