Closed

Lösningsarkitekt

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

En lösningsarkitekt som har sin spets och bakrund inom områdena HR, Analys och Finans.
Kunden är inom hospitality har nu ett nytt behov av en lösningsarkitekt som specialiserar sig inom HR, Analys och Finansområdet.

I rollen som Lösningssarkitekt kommer du att leda utvecklingen av arkitektur och design, säkerställa att  lösningar är stabila och effektiva.

Du kommer ansvara för att noggrant dokumentera systemen och integrationslandskapet inom Analytics, Finance och Team Member Journey för att säkerställa transparens.
Ditt arbete kommer att innefatta att erbjuda teknisk expertis och vägledning för projekt som Data Strategy, Collection Service och andra initiativ.

Du kommer att vara en nyckelperson i att ge de nödvändiga dokumenten och rådgivningen under RFI/RFP-processerna.

Ditt ansvar kommer att inkludera att genomföra förstudier som stödjer de specifika behoven inom Analytics, Finance och Team Member Journey. Du kommer att vara den som ser till att dem tekniska besluten är i linje med Scandics och leverantörers vägkartor.

Genom att genomföra revisioner baserade på fördefinierade krav kommer du att identifiera områden där våra system kan förbättras.

Du kommer att dokumentera och kontrollera teknisk skuld för att säkerställa en effektiv och hållbar arkitektur.

Dina arbetsuppgifter inkluderar att använda och optimera olika plattformar, inklusive D365 FO, Board International, Workday, ServiceNow, Multiple Salary och Workforce Management solutions, Snowflake och Microsoft Azure.