Closed

IT Resource Management Specialist & Coordinator

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Järfälla / remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Till vår kund söker vi en IT Resource Management Specialist & Coordinator, en stabsfunktion inom Group IT.
Som IT Resource Management Specialist kommer man att arbeta med att utveckla och koordinera IT Resource Management process och de verktyg som används inom kunden. Resursen kommer att arbeta med Resource Capacity Management, koordinera och leda Resource Capacity planning-möten.

Resursen kommer även att arbeta som Business Solution Manager för Resource Request flow och den modul i ServiceNow som används av Group IT, agera som kravställare för utveckling samt stötta linjechefer och tjänsteägare i verktyget och processen för att beställa resurser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och leda Resource Capacity Management och planeringsprocessen.
Facilitera och leda Resource Management Forums
Agera som Business Solution Manager för Resource Request module i ServiceNow och vara kravställare.
Vid behov agera som Que Coordinator för inkomna Resource Requests vid behov.
Ansvara för utbildning och support till nya och befintliga Linjechefer i Resource Request flow.
Samordna kommunikation gällande arbetssätt, processer och system.

Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att man behöver vara proaktiv och framtidsorienterad samt ha ett stort intresse för Resurshantering, Kapacitetsplanering och teknik. Vidare behöver man ha ett kundorienterat och affärsmässigt fokus, med ett gott analytiskt och problemlösande tänk. Resursen bör vara van vid att arbeta självständigt och vara en fantastisk lagspelare. För att trivas hos kunden behöver man även vara serviceminded och gilla att arbeta i en miljö där förutsättningarna kan förändras med kort varsel utifrån användarnas behov. En viktig egenskap är att ha en vilja, intresse och ett stort engagemang.

Top Skills
kandidatexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom relevant område (Informationsteknik eller närliggande område)
Mycket god kunskap och erfarenhet av resurshantering inom IT och resurskapacitetsplanering.
Ledarskapsförmåga
Mycket god kommunikativ förmåga
God förståelse för affärs- och ekonomistyrning
Behärska både svenska och engelska, tal och skrift

OBS! – Uppdraget omfattas idag ej av försvarssekretess, dock ska säkerhetsprövningssamtal och bakgrundskontroll genomföras. Svenskt medborgarskap är således ett krav. Dubbla medborgarskap kan i vissa fall utgöra ett hinder.