Open

Projektledare

Posted 11 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär att leda arbetet med förskrivning med substansnamn och realisera detta i den nationella läkemedelslistan.

Konsulten ansvarar för att:

-Definiera mål och milstolpar, tillsammans med myndighetens ledning

-Etablera samverkan med externa parter, bland annat med vård- och apoteksrepresentanter och Läkemedelsverket

-Hos externa parter förankra arbetet inom regeringsuppdraget

-Leda arbetet gentemot externa parter

-Leda arbetsgrupp på E-hälsomyndigheten

Stationeringsort: Stockholm, viss möjlighet till distansarbete möjligt.