Open

Projektledare

Posted 4 weeks ago by Daniel Fransson
Jönköping
Apply Now

Job Description

Som projektledare förväntas du kunna leda och driva flera uppdrag samtidigt. Uppdraget ska genomföras av 1-2 st konsulter. Uppdragets omfattning är 100 % av en heltidstjänst per konsult.

Som projektledare ansvarar du bland annat för att:
• leda och driva arbetet i projektet
• definiera vilken tidsåtgång som krävs för projektets genomförande
• löpande informera om projektet avseende leveranser, tid och budget, delta i styrgruppsmöten.
• bidra till en ”vi-anda” inom hela projektet
• överlämna projektets leverabler till förvaltning enligt ny förvaltningsplan


Offererad konsult ska uppfylla följande obligatoriska krav:
• Har mycket stor erfarenhet av att leda och driva komplexa IT-projekt.
• Har lång och bred erfarenhet inom förändringsledning.
• Har mycket stor erfarenhet av att driva projekt enligt ett agilt arbetssätt.
• Har genomförd utbildning i på marknaden erkänd projektledarutbildning
• Har förmåga att arbeta i en komplex miljö som ställer krav på lednings- och kommunikationsförmåga.
• Har en god förståelse för verksamhetens behov och teknikens möjligheter.
• Har mycket god kännedom om och erfarenhet av olika projektmetoder, processer och verktyg som finns på marknaden

Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:
• Är affärsmässig och professionell i sitt agerande
• Har god social kompetens
• Är drivande och trivs i en ledande roll
• Har god samarbetsförmåga och kunna få med sig andra
• Skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje
• Är en god kommunikatör och informatör
• Är stresstålig
• Är social och kommunikativ
• Har god förmåga att arbeta självständigt
• Har förmågan att se lösningar på problem


Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella IT-konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens.