Employer Description

Marita är specialist inom intervjumetodik, samtalsmetodik och motivationssamtal. Hon har en högskoleexamen inom området där hon bland annat har studerat, människors psykologiska utveckling och socialisationsprocess, samt komplexiteten i orsakssamband samt kriminologi.