Employer Description

Marita är specialist inom intervjumetodik, samtalsmetodik och motivationssamtal. Hon har en högskoleexamen inom området där hon bland annat har studerat psykisk hälsa, psykiatri och socialt arbete och komplexiteten i orsakssamband samt kriminologi.