Open

Systemutvecklare

Posted 8 months ago by Mathew Edwards
Sturup, Svedala kommun, Skåne County, 233 71, Sweden
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten ska ha:

• Svenskt medborgarskap
• 5 års erfarenhet av systemutveckling
• Uppdraget består av en 100% tjänst som består av två delar, där Devops-delen är den primära ena delen 50% och Java programmering är den andra delen 50%. LFV:s önskemål är att det är samma person.
• Kunskap och erfarenhet av: Devopsdelen:
• Gitops
• Kubernetes
• Linux
• Git
• Pipeline-system för att driftsätta mjukvara
• Shellskript programmering
• GitLab CI / CD
• Någon form av programmeringsbakgrund (ej Shellskript)
• Mer än grundläggande förståelse av nätverk, DNS och brandväggar
• Helm och Kustomize för Kubernetes Javaprogrammeringsdelen:
• Senior Javaprogrammeringskunskap

Meriterande kompetens:

• OpenShift • Konfigurering samt drift av mjukvara för loggning, monitorering, tracing och alerting. Med konfigurering menas på så vis att systemen bidrar till en större helhet. Drift i den mån att du kan felsöka vid problem.
• RedHat applikationer så som RedHat AMQ Broker /Interconnect och 3 Scale
• ArgoCD
• HashiCorp Vault
• Python