Open

Senior Systemutvecklare

Posted 9 months ago by Mathew Edwards
Stockholm
Application deadline closed.

Job Description

Till vår kund söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Gruppen Äkthet & Åtkomst arbetar med de elektorniska delarna i de resehandlingar som myndigheten utfärdar. Det innebär att upprätthålla en PKI-infrastruktur samt utveckla och upprätthålla de system som används för att utbyta dess publika certifikat internationellt.

 

Gruppen arbetar enligt agil utvecklingsmetodik och arbetet fördelas med att kravställa, utveckla, testa och förvalta applikationer på dess medlemmar. I denna roll som systemutvecklare, kommer arbetet fokuseras på att livscykelhantera gruppen certifikatsutbytessystem baserat på Polisens plattform som bygger på Linux, Oracle, JBoss, Java EE, Python med ett webbaserat användargränssnitt. Målsättningen med uppdraget är att migrera och upprätthålla certifikatssystemen till Myndighetens nya driftplattform baserad på containers.

Meriterande:

Podman & Buildah
Git/GitOps
JBOSS eller liknande applikationsserver
CI/CD pipelines som körs på Jenkins
Nätverkskommunikation & nätverkssäkerhet
Python
LDAP
X.509 & PKI
System-/lösningsarkitektur