Open

Systemutvecklare C# .Net

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Norrköping/ Hybrid
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Systemutvecklare för ett spännande uppdrag inom R&D och IT. I detta uppdrag kommer du att vara en del av ett team som arbetar med förvaltning och nyutveckling av kritiska IT-tjänster. Du kommer att ha en central roll i moderniseringen av dessa tjänster, med fokus på digitalisering och automatisering.

I uppdraget ingår  fartygsrapportering, handläggning av fartygsanlöp, lotsverksamhet samt fakturaunderlag och intäktskontroll efter behov.

 

Skills:

 

 • Minst kompetensnivå 3 (4–8 år).
 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.
 • Erfarenhet – är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
 • Självständighet – kan arbeta självständigt.
 • God förmåga att arbeta strukturerat och väl dokumenterat med ett språk i text och tal som fungerar även för verksamhetsrepresentanter.
 • Minst 4 års erfarenhet av .NET (teknisk plattform / ramverk) under de senaste åtta (8) åren.
 • Minst 4 års erfarenhet av C# (programmeringsspråk) under de senaste åtta (8) åren.
 • Minst 3 års erfarenhet av T-SQL/SQL /Microsoft SQL Server under de senaste fem (5) åren.
 • Minst 3 års erfarenhet av WPF (ramverk för klientapplikationer, användargränssnitt).
 • Minst 3 års erfarenhet av WCF (ramverk för kommunikationen mellan klient-server och serverserver) – gamla tekniker som ska fasas ut framåt, bara för ena konsulten.
 • Minst 3 års erfarenhet av ORM-verktyget NHibernate under de senaste fem (5) åren.
 • Minst 3 års erfarenhet av webbramverket Angular under de senaste sju (7) åren.
 • Minst 3 års erfarenhet av Agil-utveckling i nära samarbete med berörd verksamhet under de senaste fem (5) åren.
 • Goda kunskaper i Svenska.
 • Referensuppdrag. Referenser ska anges från två (2) liknande uppdrag, som utförts under de senaste sex (6) åren på liknande objekt såsom: systemutvecklare.

 

Bra att ha:

 

 • Minst två (2) års erfarenhet inom UX design de senaste 5 åren. Som minst behovsanalys, framtagning och utvärdering designlösningar i samarbete med verksamhet. UI-design och prototyper.
 • Minst 2 års erfarenhet av Adobe XD de senaste 3 åren.
 • Erfarenhet av att arbetat med .NET 7 (teknisk plattform / ramverk).
 • Minst två (2) års erfarenhet av att jobba med arbetsverktyget Git-flow för versionshantering av källkod.

 

 

Omfattning: Första 6 månaderna 100%, därefter 75–100%

Stationeringsort: Norrköping, med möjlighet till distansarbete upp till 40%