Open

Systemtekniker

Posted 11 months ago by Marita Ellberg
Halmstad/ Varberg/ Remote
Application deadline closed.

Job Description

Inom verksamhetsområdet Digitalisering av hälso- och sjukvård som består av tre avdelningar: E-hälsa och invånartjänster, Läkemedels- och journaltjänster och Huvudjournal och hälsoinformatik.

Dessa tre avdelningar har i uppdrag att förvalta och utveckla applikationer med spännvidd från strategisk till operativ nivå i hälso– och sjukvårdens digitalisering.

Kunden har också ansvar för det produktionsinriktade uppdraget att förvalta applikationer. Grunden för arbetet är proaktivt i partnerskap med verksamheten, kring behov av lösning med ansvar för att säkerställa effekter och nytta för verksamhet, intressenter och användare.

Som konsult kommer du att ingå i ett team som ansvarar för att systemförvalta ett flertal av vårdens IT-system till vår kunds vårdverksamheter. Det är system som används inom olika vårdverksamheter för bland annat journalföring, läkemedel, patientadministration och nationella tjänster.

Du kommer att ingå i ett team där arbetsglädje, kunskap och utveckling står i centrum.

 Om teamet:

 

Teamet ansvarar för daglig drift och underhåll av system samt test och uppgraderingar. Du jobbar tätt tillsammans med övriga i förvaltningsgruppen samt andra tekniker på IT och digitalisering och med leverantörer för att lösa de ärenden som kommer till oss. Exempel på ingående arbetsuppgifter:

– Felsökning och felavhjälpning

– Medverka i projektarbeten

– Planera och förbereda system inför driftsättning

– Installationer, uppgraderingar samt driftsättning av mjuk- och hårdvara både på klient och server

– Du trivs med att vidareutveckla dig samtidigt som du stödjer en samhällsviktig och spännande verksamhet som skapar nytta för användarna

 

Skills:

 

 • Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT i en mellanstor eller större organisation. Vi ser gärna att du har en akademisk examen inom IT och du har allmänt sett mycket goda kunskaper från IT-området.
 • Erfarenhet av komplexa IT-landskap
 • Praktisk erfarenhet av felsökning och felavhjälpning på klient- och serveroperativ utifrån ett applikationsperspektiv
 • Kunskap om Windows Server inklusive Microsofts olika servertjänster
 • Kunskap om webbserver: IIS, Apache mfl
 • Kunskap om webservices: REST och SOAP-baserade webbtjänster
 • Kunskap om Microsoft AD och GPO
 • Kunskap om lastbalansering
 • Kunskap om PKI och certifikatshantering på olika plattformar
 • Kunskap i Powershell
 • Kunskap om SQL
 • Kunskap om IT-säkerhet och dataskydd

 

Meriterande är om du har praktisk erfarenhet inom något eller flera av följande områden:

 

 • VMware
 • DNS
 • SCOM
 • Linux
 • ITIL
 • Förståelse för systemintegration

 

Fysiska möten 2-3 ggr på månad i Halmstad eller Varberg. I början kan det vara lite mer på plats. Resten kan skötas på distans