Open

Systemadministratör M365/AD

Posted 12 months ago by Marita Ellberg
Remote
Application deadline closed.

Job Description

Vi söker nu konsult för hälsocheck av M365 miljö samt lokalt AD och Azure AD.

 

Uppdragsbeskrivning:

Genomgång av inställningar och konfiguration samt rekommendationer på åtgärder för att säkerställa att vår lokala AD-miljö samt M365-miljö är optimalt konfigurerad. Allt specificeras i rapport som vi sen går igenom tillsammans.

 

M365 miljö:

• Azure AD

• Exchange Online

• Samarbete (Sharepoint, Onedrive, Teams)

• Synkronisering och kommunikation med lokal miljö

 

Lokalt AD:

Forest – Ge en bild över hela vår Active Directory och trusts mellan andra.

Domän – Ser allt OK ut i vår Active Directory-domän, Active Directory-objekt, Active Directory grupper, policyobjekt och Active Directory SysVols innehåll?

Domänkontrollanter – Hur mår våra domänkontrollanter? Avgörande för hela vår miljö.

Säkerhet – Har våra domänkontrollanter rätta säkerhetsinställningar? Inventering bör vara baserad på Microsofts bästa praxis och rekommendationer

Hårdvara/mjukvara – Vilken hårdvara finns installerad på domänkontrollanterna? Är drivrutiner, firmware uppdaterade?