Open

Projektledare inom infrastruktur

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Örebro
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Projektledare för ett antal projekt inom IT-infrastruktur. Projekten är avgränsade aktiviteter med syfte att förbättra IT-stöd och tillhörande funktioner. Så som att driva kravställning, upphandling och etablering samt projektleda etablering av vald sourcingstrategi och bygga upp ny förvaltningsorganisation inom IT-drift. Stötta IT/IOS-ledningsgrupp vid kompensförsörjningsarbete.

 

Skills:

 

 • Kompetensnivå 4 (9–12).
 • Certifiering inom ITIL.
 • Erfarenhet av att leda tekniska projekt som inbegriper IT-infrastrukturella förändringar inom t.ex. server, nätverk, datalagring, datahallar, datacenter.
 • Förmåga och erfarenhet att leda arbete med kravspecifikationer.
 • Erfarenhet av att driva större komplexa upphandlingar inom IT-drift i enlighet med LOU.
 • Förmåga och erfarenhet att skapa avtalsdokumentation och driva avtalsförhandlingar.
 • Erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisation inom IT-drift.

 

Bra att ha:

 

 • Mycket god teknisk förståelse av IT-infrastruktur och IT-drift.
 • Erfarenhet av att haft ledande befattning inom ett större företag/myndighet.
 • Erfarenhet av projektledning i offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av att leda andra projektledare/koordinatorer i ett projekt.
 • Erfarenhet av tagit fram sourcingstrategier inom IT-drift.
 • Förmåga och erfarenhet att genomföra nyttoberäkningar.

 

Säkerhetsklassat uppdrag