Open

Fullstackutvecklare .NET

Posted 9 months ago by Marita Ellberg
Application deadline closed.

Job Description

E-klient är en tjänst som erbjuder stöd och verktyg kring hantering den digitala arbetsplatsen inom offentlig sektor i Sverige. Idag hanteras över 400 000+ IT-arbetsplatser med verktyg som utvecklats inom tjänsten. Våra kunder är Sveriges regioner och kommuner men även universitet, myndigheter och andra offentliga verksamheter. E-Klient utvecklar verktyg, tar fram riktlinjer och rekommendationer samt gemensamma strategier inom området den digitala arbetsplatsen.

Inom eKlient är målet att skapa en så användarvänlig IT-arbetsplats som möjligt. Detta genom att effektivisera för den personal som administrerar och underhåller IT-arbetsplatsen genom att uppnå ökad tillgänglighet för användarna.

 

Uppdragsbeskrivning:

 

 • Driva utvecklingen framåt för existerande fullstack-lösningar byggda på .Net plattformen
 • Genom nära samarbete med kunder och områdesexperter ska nya och existerande lösningar drivas framåt.
 • Arbeta med agila arbetsprocesser med mycket eget ansvar
 • Arbetet sker i en miljö där vi kontinuerligt strävar efter att automatisera och effektivisera våra bygg-, test- och releaseprocesser.
 • Kodgranska Som en del i vårt kvalitetsarbete så ska all kod granskas av någon annan än den som producerat den.
 • I uppdraget förekommer att granska övriga utvecklares kod för att säkerställa god kvalitet.
 • Presentera utfört arbete för dels den interna arbetsgruppen men även för kunder och kravställare
 • I uppdraget ingår även att löpande presentera vad som producerats för interna stakeholders men även för externa kunder och kravställare.

 

 

SKALL-KRAV:

 • Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden.
 • Erfarenhet – har som konsult deltagit i flera stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet
 • Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
 • Självständighet – mycket stor

 

Ha minst sju 7 års erfarenhet av fullstackutveckling:

 • C#
 • JavaScript
 • SQL
 • iQuery/React/Preact/Vue
 • Ha minst arton (18) månaders erfarenhet av att integrera fullstacks utveckling mot Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

 

Ha god kunskap om:

 • Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Arbeta med Git
 • Att integrera med REST-baserade WebAPI:er
 • Kunna kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift