Open

Test Manager/Test Lead

Posted 1 year ago by Marita Ellberg
Application deadline closed.

Job Description

Vi söker nu en Testledare nivå 4 till Tullverket!

 

Uppdragsbeskrivning

Tullverket har behov av en konsult som ska agera som testledare i ett av våra agila leveransteam. Leveransteamet arbetar inom leveransområde export inom Tullverkets program för elektronisk tull. Konsulten kommer att arbeta tillsammans med erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter med att leda testarbetet inom leveransområde export. Uppdraget bedrivs enligt agil metodik för systemutveckling.

 

Ska-krav – Förtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV för att ansökan ska anses som komplett

 

  • Konsulten ska uppfylla krav för rollen testledare nivå 4, vilket innebär minst 8 års erfarenhet som konsult inom området, med deltagande inom stora komplexa uppdrag som genomförts med mycket hög kvalité.
  • Konsulten besitter dessutom erfarenhet av att ha huvudansvar för ledning av större grupp.
  • Minst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet.
  • Minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen.

 

Bör-kravFörtydliga i bifogad kompetensmatris. OBS – Denna ska bifogas tillsammans med CV för att ansökan ska anses som komplett

  • Erfarenhet av att leda testmetodutveckling (testmetodik, teststrategier, processer och verktyg).
  • Erfarenhet av att skriva testfall, utföra och dokumentera tester.
  • Erfarenhet av Atlassians produkter som tex Jira och Confluence

 

Plats: Tullverkets lokaler i Luleå 1-2 gånger per månad och då 1-2 dagar vid varje tillfälle. Övrig tid kan man arbeta på distans.