Open

Support Pluris

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten ska arbeta med support och anpassning av ramverket Pluris till publicerings-verktyget Polopoly.

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till egen personal på CSN.

Top Skills:

  • ha erfarenhet av ramverket Pluris,
  • ha erfarenhet av anpassning av ramverket Pluris till publiceringsverktyget Polopoly,
  • kunna tala och skriva flytande svenska.

Bör krav:

  • Konsulten bör ha arbetat med ramverket Pluris i minst fyra år.
  • Konsulten bör ha arbetat med anpassning av ramverket Pluris till publiceringsverktyget Polopoly i minst 2 år under de senaste 9 åren.