Open

Nätverkskonsult & projektledare

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Stockholm/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Söker en nätverkskonsult som även kan agera projektledare.

Detta uppdrag kan till största del utföras på distans men vissa möten på plats i Landskrona förekommer. Omfattningen varierar och kunden har uppskattat arbetsomfattningen enligt följande, dock kan det komma att bli mer eller mindre:

Q4, 2023: Granskning av bad och IP FFU handlingar 20%
Q1, 2024: Troligen ingen tid 0%
Q2, 2024: Systemhandlingar bad/IP 25%
Q3, 2024: Granskning av färdigställande i ishall, systemhandlingar bad/IP 50%
Q4, 2024: Rivning badet (omkoppling av nät), granskning av systemhandlingar bad/IP 25%

Top Skills
Kunskap om passiva nät för datakommunikation, mediakommunikation, mobilnät, fastighetsstyrningsnät
Kunskap om hur passiva nät fungerar tillsammans med aktiv utrustning
Erfarenhet av större byggprojekt
Kunna granska FFU (förfrågningsunderlag), systemhandlingar och bygghandlingar
Förståelse för hur teknik (datanätverk, wifi, mobilnät, medianät, fastighetstyrning) används på en arenaanläggning
Kan bevaka, kravställa och rådgöra kring  kanalisation och driftutrymme för de system som ska installeras i fastigheten

Meriterande
Tidigare erfarenhet av att jobba med kommuner