Open

Kravanalytiker

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Stockholm/Remote
Application deadline closed.

Job Description

Kravanalytikerroll inom området ALT (Administrativt, legalt och tekniskt tvingande), önskvärt med teknisk kunskap och djup:
Inom ramen för de arbetsuppgifter som kommer att vara aktuella finns teknisk kravställning för Dinas arkivsystem ECM och uppgradering ECM/Onbase, Testautomatisering, Windows serveruppgradering, fortsättning av ett tekniskt projekt – Dokumenthantering, nytt HR-system, uppgradering TIA, GRC-system (upphandling och implementation) m.m.

En bred flora m.a.o. och därför svårt att snäva in i en mer precis profil. För att återknyta till våra tidigare diskussioner så handlar det mycket om att vara duktig inom kravanalytiker-yrket med tillägg att kunna sätta sig in skiftande typer av uppdrag. En duktig generalist inom krav och ett stort plus om man har förmåga och erfarenhet av att ”tekniskt” kravställning.

 

Meriterande krav:

 

Agera länk mellan verksamheten och IT.
Stötta verksamheten i att tydliggöra och dokumentera behovsbilden över nya initiativ.
Ansvara för att självständigt planera och driva arbetet, bl.a. genom att kalla till och leda workshops med intressenter och övriga inom företagets agila utvecklingsprocess.
Säkerställa att uppsatta riktlinjer för kvalitetssäkring följs och att kraven dokumenteras med moderna hjälpmedel på ett tydligt och enhetligt sätt i kravhanteringssystemet.

Plats/remote:  3:2 som utgångspunkt