Open

Krav och verksamhetsanalytiker

Posted 7 months ago by Marita Ellberg
Stockholm/Remote
Application deadline closed.

Job Description

Avropet avser en (1) konsult vilken har mycket god kompetens och erfarenhet som kravanalytiker samt förmåga av att utföra uppdraget på ett för E-hälsomyndigheten optimalt sätt. Konsulten ska primärt arbeta inom regeringsuppdrag men även andra projekt kan bli aktuella.

 

Uppdragsbeskrivning:

 

• Ansvara för utredning av verksamhetsfrågor

• Ansvara för kravfångstaktiviteterna inom en del av projektet.

• Ansvara för att de behov av IT-stöd som identifierats under verksamhetsanalysen omvandlas till systemkrav.

• Leda arbetet med att prioritera krav ur olika aspekter.

• Leda workshops för kravinsamling med olika aktörer.

• Detaljera kraven (i form av användningsfall/användarberättelser/kravlista) från det första grova utkastet till att vara komplett beskrivna med alla detaljer samt vara verifierbara.

• Löpande hantera kravförändringar.

Uppdraget kan förändras där t.ex. konsulten kan komma att ingå i projekt, i rollen som expert. Konsulten kan eventuellt även ingå i EU-projektet SENASH med projektnummer: 101128436.

 

Kompetenskrav:

 

 • Minst kompetensnivå 4 (9–12 år).
  Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuell roll.
 •  Erfarenhet – har utfört komplexa uppdrag inom aktuell roll och genomför Konsulttjänst med mycket hög kvalitet.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
 • Självständighet – mycket stor.
 • Offererad konsult ska ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att ansvara för och utföra kravarbete i projekt eller förvaltning, enligt etablerade metoder. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att förbereda och leda workshops. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst fem (5) års erfarenhet av att leda utredning av verksamhetsfrågor som underlag till kravdokumentation. Minst 24 månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha kunskap och minst två (2) års erfarenhet av kravställning enligt agila metoder, såsom Scrum, Kanban, SAFE eller liknande. Minst tolv (12) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste treårsperioden.
 • Offererad konsult ska ha minst två (2) års erfarenhet av verksamhetsutredningar kopplat till uppdrag från externa parter.

 

Önskvärd kompetens:

 

 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av verksamhetsutredningar kring eller kravställning på tekniska tjänster (API:er).Offererad konsult
 • Bör ha kunskap om användningsfallsmodellering, dvs. av att leda och dokumentera användningsfallsmodeller utifrån rollen kravanalytiker.
 • Offererad konsult bör ha kunskap om informations- och/eller processmodellering.
 • Offererad konsult bör ha erfarenhet av arbete på statlig myndighet.

 

Konsulten ska vara tillgänglig för intervju som kommer ske på distans via virtuellt mötesrum. Det kommer till viss del att finnas möjlighet att välja tid och konsulten ska vara tillgänglig 6–7 november 2023.

Stationeringsort: Kalmar eller Stockholm, möjligt att utföra delar av uppdraget på distans efter överenskommelse.

Start-slut + option: 2023-11-13 – 2024-11-12 + option: 6+6 månader.