Open

Webinfo-konsult

Posted 3 months ago by Marie Johansson
Stockholm / Remote
Application deadline closed.

Job Description

Arbetsuppgifter utöver support av modulen Planner och applikationen webinfo avser aktiviteter som planeras i den årliga förvaltningsplanen och/eller som initieras via behov som uppstår löpande under året. Arbetsuppgifterna består i att:

  • Utföra och mer eller mindre självständigt driva en tilldelad aktivitet.
  • Vara expertstöd vid beslut om hur en förändring i systemet ska lösas.
  • Utföra förändringar i uppsättning av Unit4 ERP och Webinfo.
  • Vara expertstöd vid felsökning av problem som uppstår i Unit4 ERP och Webinfo.

 

Ska-krav:

  • Minst 10 års erfarenhet inom applikationen Webinfo och modulen Planner i Unit4 ERP.
  • Minst 10 års erfarenhet inom SQL-programmering.

 

Meriterande:

• Minst 5 års erfarenhet av processer för budgetering, prognostisering och uppföljning kopplat till Unit4 ERP.