Open

Driftledare/SDM

Posted 4 weeks ago by Marie Johansson
Göteborg
Application deadline closed.

Job Description

Göteborgs Stad Intraservice är Göteborgs stads interna IT-leverantör. Intraservice levererar IT, support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är ca 750 anställda. Inom avdelningen digital infrastruktur är ca 270 anställda.

För att stärka vår förmåga behöver vi bemanna med ytterligare resurser. Vi söker en konsult som kan gå in i rollen som Driftledare/SDM i del av vår leverans

 

Uppdragsbeskrivning

Intraservice levererar digital infrastruktur till stadens verksamheter. IT-arbetsplats, Office365, WAN/LAN och Kvalitetssäkrad information är exempel på tjänster.

En del av Intraservice leverans är leverans av digital infrastruktur till 9 bolag i Framtidenkoncernen inom Göteborg Stad. Deras leverans är just nu separerad från Intraservice ordinarie tjänsteleverans och körs i en separat miljö. Leveransen består delvis av liknande tjänster som ovan beskrivna.

Infrastrukturen och leveransen till Framtidenkoncernen ska konsolideras till befintlig digital infrastruktur på Intraservice. I september 2023 startades ett projekt, en initieringsfas, som avslutades 12 januari 2024. I fasen har förutsättningar för konsolideringen tagits fram. Konsolideringen beräknas vara klar senare delen av 2025.

Vi söker nu en konsult som under konsolideringen ska agera Driftledare/SDM för den befintliga leveransen till Framtidenkoncernen samt ingå och vara del i konsolideringsprojektet. Driftledaren/SDM ska ansvara för den ordinarie driften samt ingå i projektet i syfte att samordna aktiviteter mellan projekt och drift.

Exempel på uppgifter

–    Säkerställa daglig operativ drift (som stöd finns 4 Teamledare)

–    Arbetsleda de 4 Teamledarna

–    Förändringsledare för veckovisa CAB-möten (Change management)

–    Säkerställa månatlig och kvartalsvis fakturering till kund tillsammans med                                 DI-kundansvarig

–    Ansvara för förnyelse av licenser via ramavtal

–    Delta i månatliga samverkansmöten med samtliga 9 bolag

–    Hantera relevanta beställningar inom uppdraget

–    Delta i projekt för Bolagskonsolideringen

–    Etablera samverkan med SDM/chefer och andra relevanta roller inom                                           Intraservice befintliga tjänsteleverans