Open

AI-projekt

Posted 7 months ago by Daniel Fransson
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsult/erna ska leverera en AI-lösning som ska integreras i ett systemstöd (som utvecklas av Domstolsverket) för maskering av sekretessbelagd information i allmänna handlingar. Uppdraget innebär att leverera en färdig AI-komponent till lösningen, träning av AI-modellen, underhåll för AI-komponenten samt expertis och rådgivning. Uppdraget kommer att sträcka sig över längre tid än själva leveransen av version 1.0 och även innefatta de funktioner som benämns 2.0 samt 3.0 samt underhåll. Observera att version 2.0 och 3.0 inte är helt fastställda versioner så funktionaliteten kan ändras över tid.

Uppdraget och utvecklingen bedrivs enligt agila principer och leveranser av funktionalitet kan således ske i mindre iterationer än vad som anges i version 1.0, 2.0 och 3.0 osv.

Domstolsverket har för avsikt att över tid bygga kompetens för att kunna ta över hela förvaltningen av applikationen, även AI-komponenten.

Uppdragets går ut på att leverera en AI-komponent till en egenutvecklad applikation och ska levereras så snart som möjligt från uppdragets start, dock senast Q1 2024.

AI-komponenten ska sedan underhållas med sedvanliga uppdateringar, buggfixar och i övrigt fungera med resten av applikationen. Denna del av uppdraget kommer pågå under längre tid.

Uppdraget består även i att leverera expertis, rådgivning, kompetensöverföring och utbildning.
Under avtalstiden kan det också bli aktuellt med expertis och rådgivning inom andra AI-projekt.

Top Skills
AI-utvecklare med kompetens inom NLP.
Ska ha gjort ett flertal projekt inom NLP på svenska.
Ha gjort AI-lösningar baserade på öppna modeller från Kungliga biblioteket.
Erfarenhet av att arbeta agilt och av utvecklarnära tester.
Hög samarbetsförmåga, kommunikativ, ansvarstagande och god problemlösningsförmåga.
Flytande svenska i både tal och skrift.