Open

fullstackutvecklare

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Remote
Application deadline closed.

Job Description

Nordic Medtest söker nu en Mjukvaruutvecklare nivå 4 med FE-inriktning till SITHS eID Portal!

Bakgrund

NMT ansvarar för applikationsförvaltning och vidareutveckling av SITHS eID Portal, portaler för att utfärda och administrera tjänstelegitimationen SITHS eID. Vi behöver en fullstackutvecklare med inriktning på frontendutveckling till utvecklingsteamet.

Uppdragsbeskrivning

Vidareutveckling samt förvaltning av utfärdandeportalen i ett större utvecklingsteam med utvecklare och testare.

Kompetensnivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor

Erbjuden konsult SKA uppfylla nedan ställda krav:

Erfarenhet av arbete med agil mjukvaruutveckling
Erfarenhet av frontendutveckling i Angular version över 2 och minst 1 års kontinuerligt arbete i komplext system/projekt.
Arbete med kodnära testning, t.ex.enhetstester
Erfarenhet av CI/CD i etablerade verktyg
Arbete med källkod och versionshantering med t.ex. Bitbucket
Erfarenhet av användbarhet, tillgänglighet och/eller UX.
Erfarenhet av utveckling av webbgränssnitt som nyttjar REST/SOAP.
Erfarenhet av utveckling i modulbaserade större projekt
Erfarenhet av säker utveckling, säkra anslutningar/certifikatshantering
Erfarenhet av MySQL och Mongo DB.
Erfarenhet av websocket.
Bör-krav – meriterande:

Erfarenhet av utveckling i Java med Spring Boot och Maven
Erfarenhet av testautomatisering av webbgränssnitt