Open

Systemutvecklare

Posted 5 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Job Description

Till vår kund Polismyndigheten söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Ett av Polisens inköpta ärendehanteringssystem ska bytas ut mot egenutvecklade systemlösningar. I rollen som Systemutvecklare har du möjlighet att vara med från start och bidra till väl fungerande och kvalitssäkrade system för verksamheten.

Avsikten är att genomföra utbytet av systemet stegvis under de kommande 2-3 åren. Många av ärendetyperna som handläggs handlar om att erbjuda medborgarna service, där e-tjänster är frontend via polisen.se. Nuvarande systemstöd nyttjas dagligen av ca 1.000 av Polisens anställda och samtliga anställda inom myndigheten har tillgång till nuvarande system.

Uppdraget har pågått i ca 1 år och du kommer arbeta i ett team med drivna uppdragsledare, utvecklare och tekniska specialister som arbetar agilt nära verksamheten. Uppdraget innebär att planera och implementera nya IT-lösningar enligt verksamhetens behovsbild, baserad på microtjänstorienterad arkitektur samt OpenShift och i applikationer utvecklade i Java. I uppdraget ingår även att planera och migrera information från nuvarande system till nya IT-lösningar eller andra redan befintliga system inom polisen. En spännande resa som berör både medborgare och användare internt inom Polisen.

Skallkrav på konsultens kompetens:

Konsulten ska minst ha 9 års dokumenterad erfarenhet av arbete som utvecklare. Uppdraget/-en ska ha utförts på it-avdelningar där minst 1 av uppdragen ska ha pågått under minst 2 år. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 12 åren.
Personen ska ha minst 3 års praktisk erfarenhet av CI/CD.
Personen ska ha minst 3 års praktisk erfarenhet av att jobba med OpenShift.
Personen ska ha minst 3 års praktisk erfarenhet av att jobba med microtjänster
Personen ska ha minst 3 års praktisk erfarenhet av att jobba med Kubernetes
Konsulten ska ha minst 5 års praktisk erfarenhet av att jobba i språket Java.
Konsulten ska ha minst 3 års praktisk erfarenhet av att utveckla automatiserade tester.
Konsulten ska ha minst 5 års praktisk erfarenhet av utveckling i ett agilt arbetssätt
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svensk
Meriterande krav:

Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet
Konsulten ska ha erfarenhet av arbete inom rättsväsendet