Open

Systemutvecklare

Posted 1 month ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För arbete med ett av Polisens största ärendehanteringssystem, eftersöks en Siebel utvecklare/teknisk produktspecialist. Ärendehanteringssystemet hanterar en mängd olika ärendetyper varav de flesta inom tillståndsområdet mellan myndigheten och medborgarna.

Uppdraget innebär att arbeta med förvaltning och utveckling av systemet, i nära samarbete med övriga teammedlemmar.

Exempel på ansvarsområden och arbetsuppgifter är:

  • 3rd-line support
  • Jira/Confluence admin
  • Sammanhållning av releaser
  • Tester och planering av tester
  • I förekommande fall mindre utveckling och konfigurering

 

Skallkrav:

  • Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete som utvecklare i systemet Oracle Siebel och modulen Public sector.
  • Uppdraget/-en ska ha utförts på it-avdelningar där minst 1 av uppdragen ska ha pågått under minst 2 år. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 5 åren.
  • Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete som systemutvecklare på IT-avdelning inom rättsväsendet. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 5 åren.
  • Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

 

Startdatum: Snarast möjligt efter godkänd registerkontroll (brukar ta ca 8-10 veckor)

Slutdatum:  2024-12-25