Open

Senior DevOps

Posted 2 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden söker en erfaren och operativ utvecklare som kan agera förebild, inspirera och lyfta ett av deras team till nya höjder. Du kommer ha en central roll i arbetet med att förbättra kundens arbetsprocesser, inklusive bygg-, test-, deploy-, och releaseprocesser, för att skapa en effektiv IT-organisation och leverera ännu mer värde till deras kunder, snabbare och oftare. Exempel på vad du kommer vara med och driva tillsammans med teamet:

Tidigare och mer frekventa leveranser i produktion genom att exempelvis:

 • Bryta ner silos och eliminera personberoenden genom att arbeta tillsammans genom hela arbetsflödet (BDD, TDD, par programmering etcetera).
 • Fokusera på att avsluta nedbrutna delleveranser i korta cykler.
 • Introducera möjliggörande teknik såsom automatisering, molnförflyttning/avveckling.
 • Höja teamets förmåga att övervinna hinder.

 

Ständiga förbättringar genom att exempelvis:

 • Eliminera återkommande incidenter och proaktivt felsöka med hjälp av monitorering och alerts.

 

Fokusera på kundvärdet genom:

 • Tät dialog med användare och datadrivet förbättringsarbete.

 

Teknikområden som du kommer arbeta med inkluderar:

 • C#/.NET
 • BDD, TDD
 • Clean Architecture
 • Azure DevOps, CI/CD och arbete i Boards
 • Azure Cloud
 • Docker/Containers/OpenShift (legacy)
 • Feature toggling

 

I rollen ingår bland annat:

 • Utveckling av nya tjänster och produkter
 • Konceptutveckling, lösningsförslag, utvärderingar och utredningar
 • Ta idéer från koncept till implementering i produktion
 • Hantera idéer och utvärderingsrapporter samt ta fram förändringsförslag
 • Samarbeta med andra, både inom och utom teamet
 • Förståelse och intresse för att bygga välfungerande team och vilja att bidra till detta.
 • Ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du inspirerar och hjälper andra – teamets framgång är avgörande.

 

Skallkrav:

 • Minst 10 års erfarenhet inom .NET utveckling
 • Gedigen erfarenhet av, och tro, på agila arbetssätt – Scrum/SAFe
 • Erfarenhet av utveckling i miljöer med komplexa och verksamhetskritiska systemrelationer
 • Erfarenhet av arkitektoniska ramverk och mönster
 • Erfarenhet av teststrategier, testautomation och prestandatestning
 • Erfarenhet av Azure Cloud
 • Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.

 

Börkrav:

 • Erfarenhet av containerteknik