Open

Projektledare

Posted 3 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Söker en erfaren och visionär konsult för att leda utveckling för en avgörande förändring av hela releaseprocessen med nya arbetssätt och mer automatiserade lösningar från utveckling till lösningar i drift. Inom uppdraget ingår också modernisering av testmiljöer och en förflyttning mot DevOps-principer. Vi letar efter en ledare som framgångsrikt drivit projekt för införande av automatisering och förändringsarbete i komplexa organisationer. Den vi söker har inte bara har teknisk expertis utan också förmågan att navigera och förbättra processer både inom vår organisation och med våra externa leverantörer.

Huvudsakliga uppgifter

 • Projektledning av transformationsprojektet, med nya arbetssätt, ökad automatisering och moderniserade testmiljöer.
 • Förändringsledning för att nå effektmålen, vilket omfattar såväl de närmast involverade teamen, andra interna roller och intressenter samt externa leverantörer.
 • Aktivt samarbeta med interna team och externa leverantörer för att integrera och optimera processer och arbetssätt.
 • Coacha ledare och team i tekniska, process- och kulturmässiga aspekter av nya arbetssätt och automatisering

Skall-krav

 • Minst 10 års relevant erfarenhet, med en god bakgrund inom automatisering av test- och releaseprocesser och av att arbeta med DevOps
 • Gedigen erfarenhet av projektledning
 • Förmåga att leda och driva förändring i komplexa miljöer, inklusive erfarenhet av arbete med leverantörer och tvärfunktionella team.
 • Stark kunskap i agila metoder och förmåga att anpassa dessa i olika verksamhetskontexter.
 • Utmärkta kommunikations- och ledarskapsfärdigheter och erfarenhet av att som projekt- och förändringsledare framgångsrikt involvera interna team och externa parter

Bör-krav

 • Gärna certifierad inom projektledning
 • Gärna certifierad inom förändringsledning
 • God förståelse för verktyg som exempelvis Azure DevOps