Open

Fullstack-utvecklare

Posted 4 months ago by Cyrus Bandani
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

SVT Play söker en Fullstack-utvecklare med backend-kompetens till teamet som utvecklar interna system för kurering och redaktörskap av tjänsten.

 

Vi värdesätter att du har arbetat med komplett techstack enligt nedan.

EDX (Editorial Experience) är ett team vars mål är att möta redaktörernas behov, så att det är enkelt och friktionsfritt att kurera och levandegöra SVT Play. Vi arbetar nära våra interna användare för att utveckla lösningar och digitala verktyg som de nyttjar dagligen. Teamets produkter där vårt egenutvecklade CMS Edith utgör kärnan är en viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för att tittarna ska hitta och upptäcka rätt innehåll i SVT Play. Våra användares behov kommer alltid före teknisk perfektion.

Teamet är korsfunktionellt och består av backend- och frontendutvecklare, produktägare och en UX-designer. Som team värdesätts delaktighet och samarbete i hela processen, såväl i designarbetet, genomförandet och dialogen med användarna. Arbetet sker agilt med täta leveranser vilket tillåter oss att snabbt utvärdera och ta rätt steg framåt. Vi värdesätter autonomitet där prioritering och teknikval hanteras av teamen själva.

Vi mobbprogrammerar för att skapa en prestigelös miljö och ett starkt kollektivt ägarskap av kod och produkt. Tidigare erfarenhet av mobbprogrammering värderas högt.

Techstack:

Vi använder oss av Kotlin och Spring Boot i backend och React med Typescript i frontend. Våra appar hostas på en Kubernetes-baserad plattform. Erfarenhet av dessa tekniker är meriterande men viktigast är en generell nyfikenhet och flexibilitet kring teknikval.

Längd: Löpande

Plats: ca halvtid på plats i Stockholm krävs