Open

BI- specialist vidareutveckling av Qlickview-applikationer

Posted 11 months ago by Daniel Fransson
Stockhom
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Förvaltning, drift och vidareutveckling av Qlickview-applikationer. Sysselsättningsgraden förväntas vara 100% men flera personer kan dela på rollen. Förvaltningen avser löpande support och förvaltning av Applikationen, i det ingår felrättning och support vid användning av Applikationen. Gällande vidareutveckling omfattas de vidareutvecklingar som är planerade samt framtida vidareutvecklingar

Kompetenskrav:

• Förmåga att sätta sig in i uppdraget

• Stor erfarenhet att arbeta i stora projekt

• Stor erfarenhet att jobba i stora komplexa organisationer med många olika partner och verksamheter

• Hög leveransförmåga

• Förmåga att kommunicera och leda workshops och presentationer

• Helhetssyn mellan teknik, verksamhet och kundnytta/användarperspektiv

• Erfarenhet från affärsstrategier, affärsmodeller, process och IT

• Erfarenhet från arbete med business intelligence system i vård