Closed

Projektledare

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Handelsbanken har meddelat att man vill avyttra sitt helägda Kreditmarknadsbolag samt Bankens verksamhet i Finland och Danmark. Försäljningen har förberetts och separationen av system/data från bankens är väl kravställda men det återstår utveckling, test och omläggning.

Hela avyttringen är komplex och omfattar ett stort antal system och teknikplattformar inom vitt skilda områden såsom kortbetalningar, riskrapportering, finans, masterdata, HR etc både i Sverige, Danmark och Finland.

Rollen förväntas driva och koordinera separationsarbetet av den digitala arbetsplatsen i Sverige, Danmark och Finland. Övergripande förståelse och erfarenhet av hur man metodiskt tar sig an det tekniska separationsarbetet är viktigare än detaljkunskaper. Vidare är erfarenhet av att driva tvärfunktionell förändring en förutsättning.

Huvuddelen av separationsarbetet utförs i befintliga agila SAFe tåg, team och förvaltningsorganisationer. Rollen ingår i ett team med ansvar att säkerställa separationen vid en försäljning. Teamets ansvarar för övergripande krav, koordinering av utveckling och test samt att ytterst säkerställa separationen av IT miljön.

Torsgatan och hybrid.

Top Skills
1. God förståelse för utrustning och funktionalitet knutna till arbetsplatsen såsom behörigheter, telefoni, skrivare samt mejl och kalenderfunktioner i Notes.
2. Erfarenhet av agila arbetssätt
3. Erfarenhet av Jira