Open

Projektledare

Posted 4 weeks ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Projektledare – SIDU FVM

VGR söker projektledare för Externa diagnostikutförare inom projekt FVM SIDU.

Offentliga och privata vårdgivare som använder FVM Millennium ska kunna använda de externa diagnostikutförare (radiologi- och laboratorietjänster) som de ingått avtal med. De privata vårdgivarna ska erbjudas funktionalitet som ger lika villkor som de offentliga vårdgivarna inom VGR. SIDU har tillsammans med Cerner ansvar för konfigurering av utbudskatalog/analysförteckning som kan innefattas i den design som har skapats i Millennium, samt ansvar på ett övergripande plan för sammanhållningen av dessa flöden till/från externa diagnostikutförares systemmiljöer.

En förutsättning för att genomföra uppdraget Externa diagnostikutförare inom SIDU är att externa diagnostikutförare organiserar, driver och finansierar en egen projektorganisation. Externa diagnostikutförare äger sin egen utbudskatalog/analysförteckning och ansvarar för validering av utförd konfiguration i Millennium.

Stödja samarbetet mellan Cerner och externa diagnostikutförare.

Uppdraget Externa diagnostikutförare ansvarar för kommunikation och information till externa diagnostikutförare i samråd med projektledning SIDU.

Uppdraget 
en kartläggning av hur nyttjande av externa diagnostikutförare ser ut
en nulägesbeskrivning av digitala beställnings-/svarsfunktioner och volymer
en kartläggning av hur befintliga avtal och avtalslängder ser ut
nulägesbeskrivning av hur integrationer är uppsatta idag
ta kontakt med de externa diagnostikutförarna och etablera kommunikationskanaler och skapa förutsättningar för samarbete
ta fram en projektplan för uppdraget Externa diagnostikutförare inom projekt SIDU
Upprätta detaljerade planer och övriga dokument som krävs för genomförande såsom riskanalys, tids- och aktivitetsplaner
Driva projektet enligt den projektplan som beslutas
Ansvara för att dokument som behövs för konfigurationen färdigställs, ex. datainsamlingsdokument
Dokumentera kravställningar på området från projektets intressenter
Rapportera veckovis till projektledare SIDU gällande progressen för leveranserna Uppdraget ska utföras i nära samarbete med leverantören Cerner (delvis engelsktalande kontakter) och övriga projekt inom programmet. Enligt avtalet är det Cerner som ansvarar för metod och tidplan.

Bakgrund
Västra Götaland skapar en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet.

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är den mest omfattande digitaliseringssatsningen i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. FVM är ett långsiktigt förändringsprogram som väntas pågå i minst fyra år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland.

FVM är ett omfattande program som till stor del genomförs och styrs tillsammans med Cerner. Programmet består av ett tjugotal projekt i kombination med aktiviteter i verksamheten som syftar till att uppnå programmets effektmål.

Projekt SIDU (Standardisering och Innehåll Diagnostik och Utredning) inom FVM driver tre delar: Medicinsk bild, Laboratoriediagnostik och Medicinsk teknik.

Meriterande
Erfarenhet av vårdinformationsmiljö och vårdprocesser och särskild inriktning mot diagnostiska processer.
Erfarenhet av införande och konfiguration av diagnostiska system.

Top Skills
Ha erfarenhet av att driva stora komplexa projekt, förändringsarbete, verksamhetsutveckling, gärna inom Hälso- och sjukvård
Ha arbetat strategiskt och utvecklat verksamhet, processer och medarbetare.
Ha mycket god kommunikativ förmåga, vana att kommunicera på ledningsnivå och ha förmåga att bygga starka relationer med program¬deltagare på alla nivåer i en engelskspråkig miljö.