Open

Systemtekniker – till AD-teamet

Posted 11 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Förstärkning av AD teamet, avseende administration, Användar- och behörighetshantering, drift och underhåll.

Kompetenskrav:

  • minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete som tekniker inom Underhåll/drift Microsoft Server.
  • minst 4 års dokumenterad erfarenhet av AD administration.
  • minst 4 års dokumenterad erfarenhet av IT support
  • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Säkerhetsprocess:

Polismyndigheten ställer höga krav på konsults säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll samt tecknande av säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras av konsult respektive konsults arbetsgivare innan Uppdragsavtalet kan göras gällande. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.