Open

Service Delivery Manager

Posted 1 week ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vill du vara med och bygga morgondagens digitaliserade flygplats? Vi erbjuder dig en betydelsefull och utvecklande tjänst i en organisation som genomsyras av hög professionalism, öppet arbetsklimat och starkt affärsfokus. Swedavia IT håller samman alla IT-leveranser och ansvarar för en stabil IT-drift, de externa leverantörsavtalen, IT-utvecklingsresurser samt verkar för en ökad användning av IT.

IT på Swedavia är drivet av verksamhetsnytta och ska på ett effektivt sätt bidra till utvecklingen av alla våra tjänster. Swedavia driver inom IT-avdelningen ett större förändringsprogram med målsättningen att ge verksamheten det stöd de behöver ur ett IT-perspektiv. Detta program består i dagsläget av flertalet delprojekt som alla inom olika områden leder till effektiviseringar och förbättringar i interna processer och ökar möjligheterna att skapa verksamhetsnytta. Som Service Delivery Manager stöttar du område Flygoperativ IT som består av ett antal leveranser/tjänster som stöttar verksamheten inom område Flygoperativt IT som är ett stöd för våra flygplatser.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för Swedavia IT:s interna leverans av flygoperativa system på Swedavias flygplatser som huvudsakligen innefattar banljus, incheckningssystem mm.. Du kommer att ha ett samordnings-, leverans- och förvaltningsansvar för de system som ingår i området, arbeta med kravställning och medverka vid upphandling av produkter och tjänster inom området säkerhetsteknik, samt följa upp och utvärdera externa driftleverantörers prestationer mot avtal. I arbetet ingår också att utvärdera ny teknik och omvandla funktionella krav från verksamheten till välfungerande tekniska lösningar. Inom ditt ansvarsområde kommer du också att medverka vid upprättandet av underhållsplaner och budget för flygoperativt. Du kommer att ha en nära samverka med Swedavias flygplatser och förvaltningsområde Flygoperativt. Med rollen följer många kontaktytor, både externa och interna, och ett tätt samarbete med såväl verksamhet som leverantörer krävs. Du kommer också ha en viktig del i kravställning inför upphandlingar av nya IT-lösningar.

Kompetenskrav:

Vi söker dig som har mycket god erfarenhet av verksamhetsnära IT. Du besitter djup teknisk kompetens med god kännedom om tekniska förutsättningar och begränsningar samt att du ser möjligheter som kan resultera i verksamhetsnytta.
Då du kommer arbeta med affärskritiska system med stor verksamhetspåverkan är det viktigt att du är noggrann, flexibel och har lätt för att interagera.
Du som söker ha eftergymnasial utbildning
Minst 5 års erfarenhet av IT förvaltning


Meriterande:

Certifiering inom ITIL Foundation eller PM3