Open

Senior Teknisk Projektledare

Posted 4 weeks ago by Daniel Fransson
Malmö
Apply Now

Job Description

Konsulten ska arbeta med projektledning, tekniska utredningar samt med testledning. Som teknisk projektledare kommer konsulten att hålla i kunddialogen från första kundkontakten till dess att den tekniska anslutningen är genomförd, i samråd med kunden och Ineras interna leverans- och testorganisationer samt med tjänsteförvaltningarna. Konsulten ska ha god kännedom om verksamheten och juridiken inom hälso- och sjukvård samt god teknisk insikt om den nationella infrastrukturen och de nationella e-hälsotjänsterna. Konsulten arbete ska till största delen utföras i södra Sverige