Open

Mjukvaruingenjör NODE.JS/REACT

Posted 5 days ago by Rainer Lohager
Göteborg
Application ends: 2023-04-03
Apply Now

Job Description

Du som mjukvaruingenjör kommer vara en skapare som omvandlar vår kunds digitala vision till fungerande lösningar genom att bygga digitala produkter, plattformar och tjänster. Därigenom påverkar mjukvaruingenjören direkt den digitala produkten, tjänstens och plattformens funktionalitet och hur företagtes användare kommer att interagera med den. Dem håller sig också uppdaterade om det ständigt föränderliga teknologiska landskapet och investerar betydande energi i att utveckla sina färdigheter.
Det är inte bara uppdateringar om branschtrender gällande teknologistacken för den digitala produkten utan vet också vad den nära framtiden kommer att bringa.

Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bygga applikationer, ofta i nära samarbete med designers, för att optimera avvägningen mellan teknisk funktionalitet och användarupplevelse.
Designa och utveckla affärslogiken samt baksystemen för den digitala produkten.
Se till att koden följer senaste kodningspraxis och branschstandarder.
Skriv både enhets- och integreringstester samt utveckla automatiseringsverktyg för dagliga uppgifter.
Utmana idéer och åsikter för att undvika fallgropar och ineffektiva lösningar.
Upprätthålla en nära relation till Competence Group Leads och Architecture & Standards team (under Deputy CDO/CTO) för att säkerställa att de senaste riktlinjerna och skyddsräckena följs vid utveckling av digitala produkter, tjänster och plattformar.

Kompetenskrav inom den teknologiska stacken är huvudsakligen baserad på:
Node.js
Typescript
React.js
GraphQL
.NET Core
C#