Open

Förändringsledning/konflikthanterings-coach

Posted 7 days ago by Rainer Lohager
Göteborg
Application deadline closed.

Job Description

För vår kund söker vi en Förändringsledning/konflikthanterings-coach.

Målet är att uppnå en förflyttning hos de individer som begränsar gruppens framfart genom att få till en gemensam förståelse för egenansvar och individers negativa beteenden samt dess påverkan på gruppen.

Adressera en infekterad konflikt mellan två (kanske fler) individer inom en enhet.
Stöd vid samtal med chef och de två individerna.

Målbilden är att reda ut konflikten och landa i respekt för varandras åsikter samt förståelse för det egna beteendets påverkan på omvärlden.

Förutsättningar för genomförandet av uppdraget
Närvaro på plats för dialog med personal.
Övrigt arbete och avstämning/dialog med inblandade chefer kan ske på distans.

Obligatoriska krav
Senior (+10år) med erfarenhet av förändringsledning och konflikthantering.

Meriterande krav
Tidigare erfarenhet av att arbeta med RISE ledarskapsprofil och RISE värdegrund.
Uppdraget bör påbörjas under vecka 12 i Piteå.

Placeringsort
Göteborg / Piteå för dialog med personal.

Nödvändiga färdigheter
Coaching
Förändringsledning
Konflikthantering
Språk
Svenska(Expert)