Open

Projektledare / Samordnare IT Intraservice

Posted 2 months ago by Daniel Fransson
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Intraservice och enheten ITAM behöver i slutskedet av ett projekt stärka upp gruppen som jobbar med Klient som tjänst med en projektledare/samordnare. Klient som tjänst är Intraservice tjänst för att erbjuda datorer inklusive livscykelhantering till anställda inom Göteborgs stads förvaltningar och bolag.

Tjänsten har under 2023 uppnått den åldern att det var dags att börja byta ut datorerna. Arbetet med att implementera process och arbetssätt för dessa moment har pågått under 2023 och behöver fortsätta under 2024 ihop med leverantören och ansvariga för Klient som tjänst. Under 2024 kommer uppdraget handla om att samordna utbytet med berörda användare samt leverantören mer operativt.

Konsulten ska:

  • Prioritera, planera och följa upp utbyten.
  • Leda veckovisa avstämningsmöten med leverantör.
  • Ha kunddialog med berörda användare som berörs av utbytena.
  • Följa upp att framtagna processer och rutiner följs.
  • Säkerställa att framtagna processer och rutiner uppdateras löpande för att effektiveras arbetet.
  • Löpande avstämning med enhetschef ITAM och Service Delivery Manager för Klient som tjänst.